خوشا به حال

خواندنی > شعر > موارد دیگر > خوشا به حال

خوشا به حال مسکینان در روح

خوشا به حال پاک دلان حق جو

خوشا به حال گشنه عدالت

خوشا به حال تشنه محبت

خوشا به حال رنجبران بی کس

خوشا به حال ماتمیان از این پس

خوشا به حال تو که در جفایی

گذشته ای از دنیای تباهی

خوشا به حال تو که با گذشتی

قلبت را پاک کردی از هر زشتی

برقصید و شاد باشید در این زمان

که یافته اید از او حیات جاودان

این وعده خدای مومنین است

در هر زمان به وعده هایش امین است

اکرم

گرانبها در شبکه های اجتماعی
267