دل مبند بر این جهان

خواندنی > شعر > موارد دیگر > دل مبند بر این جهان

دل مبند بر این جهان، که این جهان، در غم فناست

شادی است راه خدا، که این حیات، با یار بناست

دل مبند بر بی وفایان، رسم دنیا بی وفاست

دل را بر دلدار عیان دار، که مسیح جانان ماست

گوش مدار بر بی مرادان، اعتمادت بر کجاست؟

گوش سپار حکم خدا را، که خدا صخره ی ماست

چشم بپوشان آن امید را که دهند آن ناکسان

این خداست باز می نماید فیض خود را بر کسان

گام مدار در هر بطالت، که نشان یک بلاست

گام گذار در آن صداقت، که مسیح همراه ماست

درب ببند بر آن شریران، تا روند از نزد ما

درب گشا بر شاه شاهان که شود میهمان ما

میترا

272
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
272