روح شکسته

خواندنی > شعر > موارد دیگر > روح شکسته

وقتی دلگیرم و خسته  با قلب و روح شکسته

قلبی پر ز درد و ناله غیر تو جایی نداره 

دردا شو بیرون بریزه برا زخماش شفا بیاره

وقتی از دنیا گریزون از همه رونده آویزون

جایی نیست که سر بذاره آروم شه و تاب بیاره

غیر تو جایی نداره برا زخمهاش شفا بیاره

از همه قهرم و دورم میونشون وصله ناجورم

تک و تنها و رنجورم تو سیاهی گم و گورم

از تو داغون و خسته با دلی که پاک شکسته

غیر تو جایی نداره برا زخمهاش شفا بیاره

تو بیا اشکم و پاک کن یخ این قلبم و آب کن 

تو بده شادی به قلبم بده آزادی به قلبم

توی این دنیای سنگی نور من باش در تاریکی.

روح تو شفا میاره خنده آزادی میاره 

باز می کنه زنجیر ها روغم میره شادی میاره

اکرم 

266
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
266