سرود شادمانی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > سرود شادمانی

می‌خوانم من سرود شادمانی
تا بگویم سپاس و حمد به یار آسمانی
میدانم که خدا هست زنده و جاودانی
من نبینم به جز او ، کسی هست مهربان و باوفایی؟
مینویسم آرزویم را در کنج قلبم پنهانی
که تنها خواننده اش باشد رازدار با مرامی
می‌شنوم صدای خوش آشنایی
که گوید من رسانم تو را به اهداف زندگانی
تو بخوان کلام‌ مرا با حکمت و دانایی
دریابی که با عمل میشوی شاگرد مسیحایی

میترا

268
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
268