عشق تو

عشق تو محبوب من بالاترین عشق هاست

عشق تو محبوب من راه رسیدن به خداست

عشق تو محبوب من راه حیات جاودان

عشق تو بودن کنارت ای مسیح در هر زمان

عشق تو پاکیست ، دور از هر ریاست

عشق تو تغیر و تبدیل است عجیب است خالقا

عشق تو آزادی از هر قید و بند این جهان

عشق تو دوری ز من من دوری ز هر نام و نشان

عشق تو روشنگر راه عاشقان

عشق تو ، بودن کنارت ای مسیح در هر زمان

عشق تو، محبوب من در حین سختی و جفا ؛

آه چه شیرین است

آن آرامشت، مافوق فکر آدماست

اما عشق تو زیباست مسیح

تو خلق کردی جهان

عاشق تویی ، بهر من مصلوب شدی ای جاودان

تو شدی الگوی من ای مهربان

تو مرا راهی بکن به هر مکان

تا بگویم من کنیزی عاشقم

آقای من نور جهان چون تو هستی عشق من

تقدیم کنم این جسم و جان

مژگان

259
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
259