عیسی شبان نیکو

خواندنی > شعر > موارد دیگر > عیسی شبان نیکو

چو می باشد مرا عیسی شبانم

دگر محتاجِ چیزی من نمانم

به مرتع های نیکو می چراند

مرا تا چشمه ساران می رساند

خدایم جانِ من احیا نماید

همانا راهِ من را او بپاید

گذر کز راهِ تاریکی نمایم

چو عیسی با من است نیکوست جایم

به نزدِ دیدگانِ دشمنانم

مهیا کرده او گسترده خوانم

به روغن او سرم آغشته کرده است

زعشقش جامِ من آکنده کرده است

چه نیکویی و رحمت از خداوند

سراسر با حیاتم بسته پیوند

همی با فیض معبودم بدانم

که تا آخر به نزدش من بمانم

پیمان کیانی

326
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
326