فقط جويم تو را

خواندنی > شعر > موارد دیگر > فقط جويم تو را

عيسی اميد من شور و نشاطم 

گردد روشن ز نور تو حياتم

بود عشقت به دل، تا زنده هستم 

گويم حال تا ابد تو را میپرستم 

فقط جويم تو را خواهم تو را هر جا كه باشم 

پویم اراده ات هر لحظه هر دم

تويی عشقم مسيحا تويی ربم مسيحا

 تويی خالق جهان تويی پسر انسان

شود روشن زنورت هر دو جهان

تويی خالق انسان  تويی خا لق جهان

تویی شاهم، تو مولا يم، خدايم 

 تو هاد ی، رهبرم،  داد ی نجاتم

 فقط جويم تو را خواهم تو را هر جا كه باشم

پویم  اراده ات هر لحظه هر دم

سپیده

گرانبها در شبکه های اجتماعی
275