مسیحا شد

خواندنی > شعر > موارد دیگر > مسیحا شد

مسیحا شد نجات روح و جسمم

مسیحا شد حیات و آن سرشتم

مسیحا آن محبت آن شفقت

مسیحا شد ز حکمت نور خلقت

مسیحا چون بود شاهنشه تو

در رحمت گشاید در بر تو

مسیحا آن ندایی در بیابان

کند آزاد همه عالم ز عصیان

تو گر قلب خودت را باز کردی

ز رحمت عشق را آغاز کردی

ز عشق او شوی مست و خرامان

ز روح او بود پر این دل و جان

شقایق

11
گرانبها در شبکه های اجتماعی
11 بازدید کننده