کلیسا عروس مسیح

خواندنی > شعر > موارد دیگر > کلیسا عروس مسیح

در انتظار من باش، عروس در بار من
تو‌موجب شادی پدر شدی، یار من
در این زمان فراق، در اتحاد بمانید
تا که مبادا شوید، موجب آزار من
عروس من محرم راز نهان من است
چونکه شده وصله وجود اسرار من
تورا بدون سرور، رها نمیکنم من
گران تورا خریدم،عروس ایثارمن
بیدار بمان چونکه دائم در کمین است
تا کی تورا ببلعد، به کام انکار من
دعا کنید بر پدر، کوتاه کند این فراق
همیشه پیش شماست، تمام افکار من
زنگ تماس بامن، حفظ کنید در دعا
در دلت قرین رحمت بسیار من
به طرز افکار روح، رقص کنید برایم

کتی صابری

گرانبها در شبکه های اجتماعی
325