گفتگو با خدا

خواندنی > شعر > موارد دیگر > گفتگو با خدا

گفتمش ندارد بی توآرامش دل من

گفت پرستش کن بمان در منزل من

گفتمش از محبتت دارم عشق پرواز

گفت نه از صیاد بترس ونه ازباز

گفتمش پدر کمی پندم بده

گفت برو نان فقیران رابده

گفتمش اسحاق قربانی نشد درجلجتا

گفت بره برروی صلیب شد به فدا

گفتمش پدر پسر روح خدا

گفت پاک شدی ازمشرکان گشتی جدا

گفتمش عیسی ای خدای پاک

گفت درمن بمان وقد بکش نشی هلاک

گفتمش فرزند توام ای نازنین

گفت پاشیده شد بذر مسیح در ایران زمین

گفتمش بینا کن چشم دلم عاشق ترین

گفت فرزند, صلیب را کامل ببین

گفتمش عده ای دشمنند با روح القدس

گفت کلام بخوان گفته از شخص پولس

گفتمش منه بی بندوبار دارم خطاها

گفت پاک شد روی صلیب غم وگناه ها

گفتمش پرم بکن از روح القدس

گفت گوش کن صدای یوحنا و پطرس

گفتمش من در توام تو بامنی

گفتمش تو داخل قلب منی

گفتمش روی صلیب, افق عدالتی

گفتمش عیسی عمود صلیب محبتی

گفتمش خداوند تو حقیقتی

مهرداد

گرانبها در شبکه های اجتماعی
285