یار وفادار

خواندنی > شعر > موارد دیگر > یار وفادار

هر که شد در حرم یار و وفادار بماند

از فداکاریش آن یار، وفادار بماند

چونکه هرگز نتواند که شود منکر خویش

بیوفا گر شوی آن یار،وفادار بماند

هر که در این حرم یار، وفادار نماند

عاقبت نادم و ‌محزون وگرفتار بماند

لیک هر کس که وفادار به دلدار بماند

تا ابد درخوشی وشادی آن یار بماند

مهران

گرانبها در شبکه های اجتماعی
263