آمدی ای خالق من

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > آمدی ای خالق من

آمدی یارم به نزدم , با دل سنگی و سختم!

آمدی , کردی تو سرسبز , آن زمین بایر از غم!

آمدی نزدم خدایم ! تا نشینی در کنارم!

  من نمانم در گناهم , با تو یار جاودانم!

آمدی از آسمانها , با تمام عزت و جاه!

تو شدی انسانی چو ما , تو شدی مسیح نه یک شاه!

آمدی ای قلعه من , تا پناه برم به نامت!

 با کلام جاودانت , من شوم بیدار ز غفلت!

آمدی ای خالق من , صانع و ای حاکم من!

تا روم راه حقیقت من نمیرم در شریعت!

آمدی ای یار تابان , که پوشاندی آن سیاهان!

تو زدودی آن پلیدان , با نسیمت روح پاکان!

آمدی ای مسح دلدار , من هم شیدای تو یکتا!

من بمانم با تو نیکنام , من سرایم نام عیسی

میترا

280
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
280