بخوان مریم

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > بخوان مریم

مغنیان،مغنیان خوش نوازید

سرود خوانان ،سرود خوانان سرود خوش سرائید

امشب ملائک جملگی در جشن و سرورند

امشب کائنات غرق نورند

بیامد مژده ای از سوی یزدان

بدان مریم منم خالق رحمان

ز رحم خود جهان بر نور گشودم

نزدت بیاید گوشه ای از وجودم

بخوان مریم!بخوان سرود وجد و شادی

توئی رحمت شده بهر آزادی

نور من در بطنت بتابد

جلال من در آغوشت بخوابد

زنی بوسه بر رخ خالق یزدان

کنم جهانی از بطنت درخشان

نوید تجسم پسر رحیم ز عتیق دادم

حضوردر هیکلش ا ز زبان نبی دادم

بخوان مریم! بخوان از جان و از دل

بخوان حمدی بهر ستایش مژده در دل

ز شوق مژده یزدان ،مریم شادان بخندید

ز شادی رقصید و به مزامیر سرائید وسرائید

خداوندم! کنیز تو ،مطیع تو منم من

بهر فیض تو مشتاق منم من

بخوان مریم! بخوان آواز در دل

بخوان تا شاد گردد خالق در دل

مجوسیان بدیدند آن ستاره درخشان

نمودند سجده ای بر آن نوزاد خندان

شبانان گوسفندان در صحرا نهادند

به عشق ناجی و هادی سر نهادند

بخوان مریم!بخوان آواز حنا

بخوان در حمد آن طفل رعنا

غرق شادی گشته یحیی در بطن مادر

جلال نور عیسی مسح کرد آغوش مادر

عشق عیسی شک یوسف برداشت

شادی هدایت مصر در دلش کاشت

بخوان مریم! بخوان تو با اطاعت

بخوان !عجیب نزد توست امانت

یوسف ز شوق اعجاز یزدان  مریم و

 ز خانه هجر کردند به شوق کار یزدان

بخوان مریم ! بخوان با دف و بربط

بخوان خدا بشد در جهان مجسم

عیسی در آغوش آخور آرام گردیدد

سیاهی تا ابد در دام گردید

محبت پدر بر ما عیان شد

خدای لایزال بر ما عیان شد

بخوان مریم ! بخوان زمان جشن و شادی ست

بخوان زمان فتح و آزادی ست

ملال از جان ما بر دار گشته

ظفر در جان ما آغاز گشته

بخوان مریم!بخوان تو با شهامت

بخوان اوست اسطوره شهامت

بنام عیسی  پدر کند هر بسته را باز

به خون او شود کبوتری با ز

بیا جانا ! بخوان با من تو از دل

بیا جانا!بخوان اوست مالک هر دل

بمان در آزادی بی شک وتردید

یقین دان مسیح تو رااز موت رهانید

بخوان جانا!بخوان با مریم تو از دل

بخوان مسیح است ناجی هم جان و هم دل

شب میلاد عیسی ست جهان در وجد وسرور است

شب ظهور مبنای نور است

بخوان مریم! بخوان لا لای جانم

بخوان اوست آرام جانم

امید خود بر نور در آخور ببندید

رها از آخور دنیا به درد غم بخندید

!بخوان مریم! بخوان مریم

بهنوش

279
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
279