تولد پسر وعده و کلام خدا

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > تولد پسر وعده و کلام خدا

زمان وعده ایزد،رسیده است اینک
زِ روح قوّت و شوکت،جلال خود ریزد
خدا نهاده زِ روحش بجسم انسانی
عیان نموده جلالش به هر که وی خوانی
تولّد پسر وعده و کلام خداست
کلام و فعل و عمل،کز ازل همی برجاست
خدا اگرچه به آخور نهاده پا زِ نهان
ولی به فیض قدومش،جهان سرورِ عیان
شبان و شاه و مجوسی،ز شرق و غرب و جنوب
غریوِ شادی و شکرست،جملگی به سجود
کنون اراده ی حق در میان انسانهاست
بدان خوشی که زِ موتش نجات انسانهاست
ندا رسیده مهیّا رَهِ خدا سازید
برای فیض خدا،جان و دل فدا سازید
بِشوی جان خودت را زِ هر بلندی و پست
برون نما ز وجودت،هرآنچه بوده و هست
به روحِ تازگی و قوّتش فروزان شو
بذکر نام و کلامش،چو موجِ غُرّان شو
به زاد روز و کلام و نجات او شادیم
امید رَجعت ثانی به جان خود دادیم
خدا اراده خود را رسانده است به کمال
جهان فروتن و خاشع وزان شکوه و جلال
تولّد پسر حق،تولّد نور است
هرآنکه چشم امیدش بدوست،مسرور است

حامد

295
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
295