جشن ستاره

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > جشن ستاره

مبارک ولدی هدیه به ما شد
مبارک باشد این جشن تولد
مبارک که حبیب ما خدا شد
مبارک باشه این جشن تولد
مبارک باشه میلاد خداوند
مبارک باشه این شیرینی ،شیرین تراز قند
مبارک باشه این عمر دوباره
مبارک باشه این جشن ستاره
مبارک باشه آزادی انسان
مبارک باشه نابودی شیطان
مبارک باشه این طلوع شادی
مبارک باشه میلاد آزادی
مبارک باشه این جشن تولد
مبارک باشه این جشن تولد

کتی صابری

273
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
273