مبارک است آن روز

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > مبارک است آن روز

مبارک است آن روزی که خداوند بر زمین آمد

نجات و حیات را ارمغان بر آدمین آورد

مبارک است آن روز که خدا تجسم یافت

مسیح ! صورت خدای نادیده را نمایان ساخت

مبارک باد آن روزی که شاه جهان فروتن شد

پیوندی نو مابین پدر و هر انسان شد

مبارک باد آن روز که خدا در زمین ساکن شد

عمانوییل ، خدا با ما ، سرود و پرستش ما شد

مبارک است آن روزی که کلام ، حقیقت یافت

وعده خداوند نشان از صداقت داشت

مبارک است آن روزی که تاریکی نهان شد

نور حق تابید و روشنایی پدیدار شد

مبارک است آن روزی که زندگی با خدا آغاز شد

پیام خوش انجیل بر همگان خوانده و ماندگار شد

مبارک است روز تولد مسیحایم

بر تو ای دوست و فرزند خداوندگارم

میترا

146
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
146