ستاره صبح

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > ستاره صبح

ستاره ای در آسمان درخشیده

درخشش ستاره را که می دیده

عیسی به دنیای ما امده امروز

خجسته شد در کل عالم ، این روز

روز خجسته را همیشه شاد هستیم

امید این شادی در قلبهای ما است

شادی این روز امید این جهان است

امید این شادی در قلبهای ما است

شادی این روز امید این جهان است

پروانه

11
گرانبها در شبکه های اجتماعی
11 بازدید کننده