مبارک باد مسیحایم، تولد زمینی ات

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > مبارک باد مسیحایم، تولد زمینی ات

مبارک باد مسیحایم، تولد زمینی ات

مبارک باد خدا جانم،  قدم های گوهر بارت

زمین ما گلستان شد،  پر از نهر و پر از بار شد

زمین ما چه خوشبو شد،  پر از گلهای رنگین شد

خداوندم پوشید جسم را، چه زیبا شد، مسیحا شد خداوندم،

 نجات آورد،  نجات از هر گناه آورد

حقیقتا نبی گفته، عمانوئیل که می آید

خدا با ماست در این دنیا،  خدا درعیسی می آید

ملائک ها نزول کردند، ندا دادند خدا اینجاست!

که شاه آمد در این دنیا، مبارک باد مسیح اینجاست!

خدا آمد،  نجات آمد، ره و راستی به بار آمد

خوشا بر حال شبانان، که دیدند آن خداوند را

خبر دادند به کل شهر، که منجی جهان آمد

خدا صلح است، سلامت است خدا مهر و محبت است

خدا می گفت که می آیم، که روزی بر زمین آیم!

خدا آمد، خدا آمد خدا در انسانی آمد

حیات آمد، کلام آمد، آن نور آدمین آمد

پسر آمد و فیض آمد، جلال آن خدا آمد

مبارک باد خداوندم مبارک باد قدمهایت.

میترا

326
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
326