مسیحا جشن ستاره

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > مسیحا جشن ستاره

مبارك ولدي هديه به ما شد
مبارك باشد اين جشن تولد
مبارك كه حبيب ما خدا شد
مبارك باشه اين جشن تولد 
مبارك باشه اين شيرين تراز قند
مبارك باشه اين عمر دوباره
مبارك باشه اين جشن ستاره
مبارك باشه آزادي إنسان
مبارك باشه نابودي شيطان
مبارك باشه طلوع آزادي
مبارك باشه اين جشن تولد 
مبارك باشه اين جشن تولد 

کتی صابری

288
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
288