مولود آسمانی

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > مولود آسمانی

در یک شبی تار و ظلمانی

مولود گشت آن طفل آسمانی

در میان یک آخوری پست و حقیر

مولود شد آن طفل مقدس رب القدیر

آن شاه شاهان پادشاه سرمدی

قدوس آسمان سرور سلامتی

ملائک همه حلقه به دورش شادی کنان

آن نور  ازلی گردیده کنون عیان

مژده که او مولود گشت در این جهان

او که ترک کرد تاج و تختش ز بهر ما خاکیان

گشته مجسم آن مسیح منجی عالمیان

آن نور عالم مولود گشت در این جهان 

تا که مصلوب شود از برای آمرزش گناهان آدمیان

کنون ما رسانیم این نوید خوشو حیات بخش را

مولود این پیام آور  صلح و نجات بخش را

تا که جانها نجات گیرند از بند گناه شوند رها

تا رضامندی و صلح حاصل شود بر ارض و سما

جلال باد بر او که هست پادشاه زمین و آسمان

ستائیم نام قدوس او را در هر زمان و مکان

سیمین

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300