مژده بده

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > مژده بده

خوش خبر مژده بده که یار می آید از سفر

کوله بار ارمغان را میدهد بر هر نفر

او بماند نزد ما اندک زمان و پر ثمر

او بگوید از خطرهای سفر در این گذر

او نشیند نزد ما و او بگوید از پدر

او که خواهان است شویم با او در این ره همسفر

او رود به پیش و ما هم در پی این رهنورد

او شود قلعه و صخره ، آب و نان در این سفر

میترا

281
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
281