نور عالم

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > نور عالم

مهلتی هست بر من و تو ، آسمان باز میشود

تا که نور عالم آید ، بر زمین ساکن شود

ذات حق در جسم رود ، تابان در این ظلمت شود

بی گنه و پاک و صادق ، همنشین با ما شود

فرصتی هست ، که ره راستی نمایان میشود

دشت سر سبز و پر از گل هم شکوفا میشود

درب نیکی باز شود و گمشده پیدا شود

در کنار این خداوند شادی هم مهمان شود

مهلتی هست ، جانمان تا به ابد آزاد شود

آن گناهان پاک شود و او نجات ما شود

روح او در ما رود و روح ما با او شود

ذهن و قلب و هر عمل ، خشنودی خالق شود

میترا

298
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
298