کودک در آخور

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > کودک در آخور

عيسی به جهان آمد نور همه عالم شد

اين روز خداوندم در هيبت آدم شد

منجی ز سما آمد فردوس پر از شادی

او آمد و آورده چون خبر ز آزادی

از نور وجود او عالم همه نورانی

او زاده شد از مريم اما نبود فانی

آمد همه دنیا از شوق قدمش رنگين

آورده ز خود شادی دنيا نبود غمگين

اين کودک در آخور منجيه همه دنياست

او بُوَد خداوند و در زمين همان عیساست

یوسف

305
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
305