برخیز و بسترت را جمع کن

خواندنی > شعر > نجات > برخیز و بسترت را جمع کن

می رسد ز آسمان

ز عرش بیکران ندای منجیم

گوید برخیز گرفته ای شفا 

ز فیض کبریا ز خویش کهنه ات

کنون برون بیا می رسد ز آسمان

ز عرش بیکران ندای منجیم

گوید برخیز کنون شدی رها

ز درد و هر گناه به مهر جلجتا

به نزد من بیا می رسد ز آسمان

ز عرش بیکران ندای منجیم

گوید برخیز کنون شده عیان

نجات مردمان به شادی و سرور

سرود نو بخوان

حامد

282
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
282