تاج حیات

خواندنی > شعر > نجات > تاج حیات

گر شدی شاگرد استاد

یا که رهرو در ره یار!

گر شنفتی حرف روح را

یا که عهد بستی با عیسی!

گر که دیدی نور حق را

یا که دریافتی عطا را

دل نسوزان و نرنجان

خنده در گریه نجوشان

ذهن را بر حق نخروشان

شادی را در غم نریزان

گر شدی آزاد ز جرم ها

یا که بخشید آن گناها

گر که خواندی آن کلام را

یا که بیداری ز پندها

آن سلاحش را ببندا

تا شوی فاتح جنگ ها

تا بیاید از سماها

او دهد تاج حیات را

میترا

272
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
272