تو هستی نان و آبِ زندگانی

خواندنی > شعر > نجات > تو هستی نان و آبِ زندگانی

تو هستی نان و آبِ زندگانی

تو آن نورِ حقیقی بهرِ جانی

تو در مهر و محبت بی کرانی

خدایِ فیض و رحمت را همانی

تو آگاهی و حاکم بر جهانی

که هر چیزی درونِ ماست دانی

تو اعظم در میانِ کاهِنانی

تو قربانیِ پاکِ جاوِدانی

تو داور بر تمامِ مردمانی

تو بهرِ ما شفیعِ آسِمانی

تو حامی و مدد در هر زمانی

که در تنگی تو ما را می رهانی

تو بهرِ گله ات نیکو شبانی

به مرتع های خرّم می چرانی

تو تنها راه و راستی و حیاتی

تو تنها ای مسیح راهِ نجاتی

پیمان کیانی

264
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
264