خدایی کن

خواندنی > شعر > نجات > خدایی کن

خدایی کن، خدایی کن

در این دلها خدایی کن

مبدل کن، منقش کن

دل تار را، منور کن

حکومت کن، عدالت کن

در این اذهان آشفته

هدایت کن، حمایت کن

در این راه برافروخته

مطهر کن، معطر کن

زبان را با کلام خود

مقدس کن، سلامت کن

جهان را با مسیح خود

میترا

13
گرانبها در شبکه های اجتماعی
13 بازدید کننده