مسيحم توئی ای عيسی

خواندنی > شعر > نجات > مسيحم توئی ای عيسی

مسيحم توئی ای عيسی شبانم توئی ای عيسی

وجودم از آن تو ست نجاتم توئٌی ای عيسی

خون عيسی ريخته شد گناهم بخشیده شد

قوتٌ خدا بهر من حيات جديد داده شد

ای عيسی خداوند من آگهی تو از قلب من

خدمتت کنم تا ابد با روح جان قدرتم

کیا

14
گرانبها در شبکه های اجتماعی
14 بازدید کننده