مژده دهید

خواندنی > شعر > نجات > مژده دهید

مژده دهید به جهان که جان جانان آمده     

آن دلبر شیرین بیان از عرش اعلا آمده

آن گوهر شب تاب در تاریکی ما آمده     

در سختی و درد و جفا در تنگی و زجر و بلا

آن منبع عشق وصفا بهر گناه کار آمده      

دیگر نباشد درد و غم یار وفادار آمده

نامش عجیب کارش عجیب ان الف و یا آمده    

او را بخوان در قلب خود که او مدد کار آمده 

اکرم

268
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
268