نزد من كی خواهی آمد؟

خواندنی > شعر > نجات > نزد من كی خواهی آمد؟

نزد من كی خواهی آمد          

نزد من كی خواهی آمد

اي خداوند. ای خداوند           

نزد من كی خواهی آمد

من اسيرم  در گناهان           

روی خود از من مپوشان

تشنه ام من تشنه ديدار رويت   

نزد من كی خواهی آمد

نزد من كی خواهی

گوش خود بر من فرا گير    

چون تو را از دل بخوانم

تشنه اب حياتم             

نزد من كی خواهی آمد

روزها يم شد تلف چون دود آتش

استخوانم خرد شد از بار سنگين گناهان ای خداوند

نزد من كی خواهی آمد

تو مسيحا بهر من آب حياتی        

تو خدايي بهر من  راه نجاتی

بی تو من اندر ره  مرگ و هلاكت     

نزد من كی خواهی آمد

نزد من كی خواهی آمد

گر بيايی تازه گردد جان رنجورم خداوند    

نزد من كی خواهی آمد

يوسف اندر مصر در زندان تو را ديد

دانيال در چاه شيران با تو خنديد

يونس اندر بطن ماهی از تو بشنيد

پس چرا من نشنوم اواز جان بخشت خداوند ؟

نزد من كی خواهی آمد        

نزد من كی خواهی آمد  ای خداوند

علی

251
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
251