یشوع منجی من

خواندنی > شعر > نجات > یشوع منجی من

نیست منجیِ دیگری، جز یشوع برای من

شکر که با فیضش مرا، نجات داد خدای من

بر صلیبِ جلجتا فدیه کرد گناهِ من

از زخمها و خون او، شفا یافت این جانِ من

با عدالتِ یشوع، عادلْ کرد خدا مرا

شکر رهانده او مرا، از قضاوتِ خدا

در اورشلیمِ جدید، خواهم دید روی خدا

بر پیشانی ام بُوَد نامِ قدوس خدا

زندگیِ جاوِدان در حضورِ او کنم

هَمرهِ قوم خدا، نام او را پرستم

پیمان کیانی

301
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
301