یهوه هستم اسمم همین

خواندنی > شعر > نجات > یهوه هستم اسمم همین

یهوه هستم اسمم همین

جلالم عیسی ست به یقین

وقایع نخست واقع شده

چیزهای نو اعلام شده

جزایر توصیفم کنند

سرودی نو تقدیمم کنند

آنان که بر بت ها اعتماد نموده اند

بر باد ها تکیه نموده اند

یهوه هستم اسمم همین

جلالم عیسی ست به یقین

اکنون خداوندت منم

خالق و صانعت منم

مترس !تو از آن منی

عزیز چون جان منی

تو را به اسمت خوانده ام

عیسی را فدیه داده ام

یهوه هستم اسمم همین

ولی توهستم به یقین

دادم بهرت دردانه ام

یکتا پسر،یکدانه ام

او زآغوش من آمده

بی کبر و بی جاه آمده

شیر یهودا آمده

در آخوری خوار آمده

یهوه هستم اسمم همین

تنها دلیل بی دلیل

چیزهای اول واگذار

چیز نوئی بر جا گذار

عیسی آن عهد جدید

آغاز و انجامی جدید

ای یعقوب ،ای اسرائیل من

ای عروس من ،مقدسین من

تقصیر تو چون ابری غلیظ

محو شدند در خونی غلیظ

خونی ز ذاتی بی گناه

هرگز نبود بهرش خطا

عیسی بیامد ز آغوش ما

بی ادعا و بی ریا

کرد جان خود را فدا

عروج کرد بهر سماء

یهوه هستم اسمم همین

منم خالق آسمان و زمین

اعلام کنیدکه سر خوشید

رقصید وفریادهای شادی کشید

شادی کنید چون موت گریخت

تاریکی وظلمت گریخت

امروز سال یوبیل ماست

عمانوئیل از آن ماست

یهوه هستم اسمم همین

پدر آسمانیت به یقین

1اشعیا  42: 9

بهنوش

288
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
288