سال نو بر تو مبارک

خواندنی > شعر > نوروز > سال نو بر تو مبارک

سال نو بر تو مبارک ، سال تغییر از ره آمد

سال تبدیل ، سال تقدیر ، سال احوال خوش آمد

سال اعطای محبت

سال اهدای سخاوت

سال اجرای عدالت

ایامت همچو حلاوت

سال نو بر تو مبارک ، سال صحت از ره آمد

سال راستی و درستی ، سال بهبودی بیآمد

سال عافیت جسمت

سال امنیت شهرت

سال شادی بساطت

شبهایت باشد سلامت

سال نو بر تو مبارک ، سال نیکی از ره آمد

سال فیض و آن عنایت ، سال رحمت از خداوند

سال هجرت از بطالت

سال دوری از شکایت

سال دوستی با متانت

روح و جانت پر طراوت

میترا

298
4.4/5 - (12 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
298