سال نو

خواندنی > شعر > نوروز > سال نو

سال نو بر دوست و یاران میمنت باد و مبارک

سال صلح و دوستی گیتی نمایان ، پر سعادت

سال فیض و رحمت این یار مهربان با شما باد

بر سر و  بر بام و شهر و هر دیاری با صفا باد

سال آغازی دوبارست ، نو شدن از اصل و پایست

سال وصلت با خدا هست ، سال دیدن بهار است

سال  بارش از محبت ، سال سازش و سخاوت

سال بودن در كرامت ، سال کندن از شکایت

سال نو با این خداوند میمنت باد و مبارک

سال نازیدن به دنیاست ، افتخار ما مسیحاست

میترا

325
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
325