سال نیکو

خواندنی > شعر > نوروز > سال نیکو

ای مرغ باغ بهاران ، تو بخوان نغمه باران
تا که آن غنچه خندان ، باز شود از فیض جانان

ای نسیم صبحگاهان ، پر کن تو عطر بهاران
تا که ما رقصان و شادان ، طی کنیم این راه جانان

مژده ده بر دوست و یاران ، سال نیکو هست با آنان
سال بهبودی ، سلامت ، سال زیستن با صلابت

سال دوستی و محبت ، سال رحمت و سخاوت
سال دیدن حقیقت ، سال پر باری ز حکمت

سال دیگر چو بیاید ، میمنت هست و مبارک
سال وصلت با صداقت ، که رهش هست با طراوت

میترا

224
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
224