هفت دعا برای سال نو

خواندنی > مقالات > هفت دعا برای سال نو

سال 2015 را سال برکت هفت کلیسا اعلام کرده ایم. برای همین 7 دعا را از میان تقاضاهایی که شاگردان از عیسی داشته اند انتخاب کرده ایم . با این ایمان که دعاهای ما به زودی جواب داده شود. دعاهای صحیح دعاهایی هستند که جواب مشخص دارند , پس با ایمان این هفت دعا را به حضور خدا بیاوریم. مرقس 11 : 24 ‘پس به شما می گویم , هر آنچه در دعا درخواست کنید , ایمان داشته باشید که آنرا یافته اید و از آن شما خواهد بود’

1- دعای ارتباط با خدا  ‘ … خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم نما …’  لوقا 11 : 1

هرچند مانند شاگردان تجربه ایمانی قوی داشته باشیم باز هم  نیاز داریم تا از او بخواهیم به ما دعا کردن را بیاموزد . مرد خدایی می گفت : هر چه دعا می کنی همان نیز هستی . عیسی با تعلیم دعای ربانی سطح تازه و صمیمی از دعا را به آنان تعلیم داد.

ای پدر آسمانی ( مخاطب تازه ما ) , نام تو مقدس باد ( پرستش تازه ) , ملکوت تو بیاید ( اعلانی تازه ) , اراده تو کرده شود ( تسلیمی تازه ) نان روزانه ( تقاضای تازه ) , گناهان ما را ببخش (توبه وبخشش تازه ) , ما را در آزمایش میاور ( جنگی تازه ), ملکوت و قوت و جلال (حمدی تازه ) .دعا کردن را دوباره بیاموزیم و پیوسته دعا کنیم. (اول تسالونیکیان 5 : 17 )

2-  دعای ایمان ‘…ایمان ما را زیاد کن ‘ لوقا 17 : 5

شاگردان با احساس فقر ایمان فریاد زدند که ایمان ما را زیاد کن . بگذارید این نیز فریاد ما برای سال نو باشد . پدر  پسری که بیماری صرع داشت فریاد زد ‘خداوندا بی ایمانی مرا امداد فرما’ مرقس 9 :  24 . اگر بتوانی ایمان آوری مومن را همه چیز ممکن است . مرقس 9 : 23 .

رشد ایمان کلید موفقیت ماست. مانند پطرس دعا کنیم . بگوییم : ” خداوندا اگر تو هستی بگو من نیز بیایم ” متی 14 : 28 ,  در جواب این دعا پطرس روی آبها قدم زد. پس با ایمان روی آبها راه برویم و غیر ممکنها را ممکن کنیم. اما احتیاج داریم که دعا کنیم و بگوییم :ایمان ما را زیاد کن ای خداوند.

3- دعای مسح و حضور خدا ‘ با ما بمان زیرا که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده ‘ لوقا 24 : 29

این دعای دو شاگرد مسافر بود که از اتفاقات پس از قیام مسیح آشفته بودند . آنها از عیسی خواستند تا شب را نزد آنان بماند . دنیا در شبی تیره به سر میبرد و چیزی که ما احتیاج داریم دعا کنیم این است که حضور او با ما بماند . یعبیص فریاد میزند که ای خداوند دست تو با من باشد. اول تواریخ 4 : 10 . دعای داوود برای یافتن او بود, مزمور 63 : 1 ‘ خدایا تو خدای من هستی با تمام وجود تو را می جویم , جان من تشنه توست و پیکرم مشتاق تو, در زمین خشک و بی طراوت وبی آب ‘ . و در صبحگاه داوود مشتاق حضور و مسح او بود ( مزمور 5 : 3 ) بیایید ما نیز مشتاقانه برای حضور او و مسح دعا کنیم.

4-  دعای شفا و تقدیس ‘ ای آقا نه فقط پاهای مرا و بس بلکه دستها و سر مرا نیز’

یوحنا 13 : 9 , پطرس از عیسی خواست تا سرش یعنی افکارش , دستهایش یعنی اعمالش و پایهایش یعنی راهها و قدمهایش را پاک سازد . ما نیز در این سال نو احتیاج به چنین دعایی دعایی داریم که خداوندا تمام وجود مرا پاک و تقدیس نما.  متی 8 : 2 یک جذامی فریاد زد ‘ اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی ‘ او می خواست از زخمهای جذام آزاد شود , ما نیز احتیاج داریم تا از جذام درون آزاد شویم . از زخمها و تلخیها و جراحاتی که سالیان سال درون ما را می خورند . ما احتیاج به دعای شفا داریم هم برای جسممان و هم برای روحمان . برخلاف فریسی ریاکار مذهبی باجگیر بر سینه خود می زد و می گفت : ‘ بر من گناهکار رحم فرما ‘ لوقا 18 : 13 . 

این دعای امسال می باشد.

5-  دعای آزادی ‘ خداوندا نجاتم بده ‘ متی 14 : 30

پطرس در حالی این فریاد را به سوی مسیح بلند کرد که مشرف به غرق شدن بود . بسیاری غرق در گناهان و اسارتها هستند اما دعایی دیگر میکنند . سالها بعد پطرس نوشت ‘ ایشان را به آزادی وعده می دهند و حال آنکه خود غلام فساد هستند. ‘ دوم پطرس 2 : 19 .

ما نیز احتیاج داریم تا فریاد آزادی را ندا دهیم. پولس روزی فریاد زد : ‘ من چه آدم بدبختی هستم … چه کسی می تواند مرا از آن آزاد کند ‘ رومیان 7 : 24 .  در این سال نو دعای آزادی کنیم تا از بندها و شرارتها آزاد شویم . خداوند دعای ما را می شنود و دست خود را دراز خواهد کرد تا ما را از منجلاب گناه و اسارتها بیرون بیاورد . او ما را حقیقتا آزاد خواهد کرد .

یوحنا 8 : 32 ‘ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ‘ پس دعای آزادی را بلند کنیم .

6-  شناخت پدر و قلب پدری ‘ خداوندا پدر رابه ما نشان بده و کافیست ‘ یوحنا 14 : 8

این اشتیاق فیلیپس بود تا پدر را ببیند و بشناسد . احتیاج امروز کلیسا پدری است . لیکن بدون شناخت پدر آسمانی و قلب او نمی توانیم پدران و مادران باشیم . دنیای ما یتیم است و گاهی کلیسا نیز پر از یتیمانند . از اینرو دعای سال نو باید شناخت پدر و تقاضای قلب پدری باشد . پاسخ مسیح همه چیز را آشکار کرد , در او ما به پدر می رسیم. بیایید ما نیز دعا کنیم که خداوند پدر را به ما نشان بدهد , به ما قلب پدری بدهد و پدران بسیار بدهد. این مهمترین دعایی است که می توانیم بکنیم.

اول قرنتیان 4 : 15 ‘ زیرا حتی اگر در مسیح هزاران معلم داشته باشید ,اما پدران بسیار ندارید , چرا که من به واسطه انجیل در مسیح عیسی پدر شما شدم ‘.

7-  دعای وقف و خدمت ‘ خداوندا چه می خواهی تا برایت انجام دهم ‘ اعمال رسولان 9 : 6

این دعای پولس است , زمانی که در اولین ملاقاتش با عیسی بر زمین افتاده بود و نابینا شده بود. معمولا ما از خداوند می خواهیم تا کاری برایمان بکند , اما در این سال نو بیایید دعا کنیم که ‘خداوندا تو چه می خواهی من بکنم’ این دعای وقف و خدمت اوست . این دعا پولس را تبدیل به رسول ملتها نمود. باشد که با این دعا همه ما خادمین راستین او بشویم تا بتوانیم در این سال نو مانند مسیح بگوییم ‘ من نیامده ام تا خدمت
کرده شوم بلکه تا خدمت کرده جان خود را فدا نمایم ‘ مرقس 10 : 45  

رافی شاهوردیان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
371