یونس نامه رسان ناخرسند

خواندنی > مقالات > یونس نامه رسان ناخرسند

دعا می کردم و فکر میکردم ، مشغول کلام خدا بودم و به دنبال تهیه موعظۀ روز یکشنبه، واقعاً نمی دانستم برای یکشنبه ، دیگر چه پیغامی باید آماده کنم؟

آیا می شود از خود پیغامی داشت؟ ابداً، ترسناک و ویران کننده است.

واعظ نمی تواند از خود پیغام داشته باشد. از خداوند کمک خواستم ، چند بار این صدا را در قلبم شنیدم: ماجرای یونس!

یونس؟ اما خداوندا باز هم نمی فهمم چرا یونس؟

شروع کردم به خواندن کلام خدا ، از ابتدای ماجرا برای من تازۀ تازه بود.

انگار نه انگار که این کتاب را بارها خوانده ام و بارها آن را موعظه کرده ام.

ماجرای یونس را حتماً خیلی ها خوانده اند و می دانند ، پیامبری که خداوند به او دستور داد تا به نینوا برود و به مردم اعلام کند که شرارت نینوا را دیده و نابودی در راه است.

اما یونس بنا به دلایل قومی و تاریخی نمی خواست که مردم آنجا پیغام را بشنوند مبادا توبه کنند و نجات یابند!

ولی در آخر مجبور می شود برود و مردم بعد از شنیدن پیغام خدا توبه می کنند و نجات می یابند و همین امر موجب عصبانیت یونس می شود و خدا او را متوجه تفکر اشتباهش می کند.

اینبار که این کتاب را می خواندم این چند مورد برایم خیلی جالب بود:

1-     هر کدام از ما یونسی هستیم که باید پیغام خدا را به مردم بدهیم، چه از کسانیکه خوشمان می آید و چه به کسانیکه با ایشان مشکل اساسی داریم.

2-     می توانیم از فرمان خدا فرار کنیم ، ولی در دل ماهی قرار خواهیم گرفت، آنوقت مجبور می شویم توبه کنیم و به او قول بدهیم که مطیعش گردیم.

3-     مردمی که شاید دوست نداریم نجات یابند پیغام را خواهند شنید و ممکن است توبه کرده رهایی خداوند را دریافت کنند.

4-     به عنوان مسیحیان با محبت ممکن است از نجات دشمنان عصبانی شویم!!!!

5-     خداوند راضی نیست احدی نابود شود، بلکه از نجات همگان شاد می گردد.

حال ما با پیغام خدا چه می کنیم ، آیا فقط آن را در اختیار کسانیکه فکر می کنیم لایق نجاتند و دوست داشتنی قرار می دهیم و از دیگران دریغ میداریم؟

آیا نامه رسان خوبی هستیم؟ چند روز پیش در یکی از سایتها می خواندم که یک پستچی انگلیسی سالهای متمادی نامه های مردم را به دستشان نمی رساند بلکه در خانۀ خود نگهداری می کرد. آیا ما نامۀ مردم را به دستشان می رسانیم؟

خدا می خواهد همه نجات یابند ، از شکست و بدبختی دشمنانمان شادمان نشویم، بلکه مانند خدا به مردم نگاه کنیم.

وقتی پیغام از خدا باشد دلها لمس می شود و نجات جای هلاکت را می گیرد.

این خلاصۀ آن چیزی بود که من از کتاب یونس ، نامه رسان ناخرسند، یافتم.

دعا می کنم همۀ ما نامه رسانهای امانتدار و شادمان باشیم.

گرانبها در شبکه های اجتماعی
376