09/26/2021

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا شکوفه میدهد با تو درخت نو نهال ما چه بار پر بهایی است در این تاک مسیح ما بهار زندگانیم […]