شاگرد سازی مسیحی

آشنا کردن مسیح به دیگران
4.2
(52)
785 بازدید کننده
آموزش شاگرد سازی چیست؟
4.1
(37)
752 بازدید کننده
دعوت مسیح برای شاگرد سازی
5
(36)
803 بازدید کننده