آرمینه کاراپتیان

شادی – آرمینه کاراپتیان
5
(8)
2,841 بازدید کننده
قهرمان صفر – بیست و پنجم مارچ
5
(23)
1,711 بازدید کننده
انجیل دیزنی – پانزدهم مارچ
4
(14)
1,481 بازدید کننده
پول یا پویایی – پنجم مارچ
4.8
(22)
1,910 بازدید کننده
منجی جهان – بیست و سوم فوریه
4.8
(18)
1,502 بازدید کننده
حفظ کلام – سیزدهم فوریه
4.5
(20)
2,154 بازدید کننده
شایعات و سرگرمی ها – سوم فوریه
4.6
(18)
2,028 بازدید کننده
افکار ما – آرمینه کاراپتیان
5
(34)
3,906 بازدید کننده
زیبایی – ‌آرمینه کاراپتیان
4.3
(7)
2,240 بازدید کننده