سارا فرد

تمجیدش کنید – سارا فرد
5
(7)
2,045 بازدید کننده
برنامه ۷- مُد
5
(34)
1,402 بازدید کننده
برنامه ۲ – ازدواج موفق
4.1
(14)
1,345 بازدید کننده
پناه داده شده – بیستم مارچ
4
(12)
1,447 بازدید کننده
زخمی – دهم مارچ
5
(27)
1,910 بازدید کننده
جلال و قدرت – بیست و نهم ژانویه
4.5
(21)
1,976 بازدید کننده
ترمیم – نهم ژانویه
4.5
(23)
2,178 بازدید کننده
ملکوت خدا – سارا فرد
5
(34)
3,279 بازدید کننده
پیروزی در خداوند – سارا فرد
5
(21)
3,320 بازدید کننده
گذشته را فراموش کن – سارا فرد
4.5
(11)
2,848 بازدید کننده
وقتی خدا با ماست – سارا فرد
5
(16)
3,234 بازدید کننده
قدرت کلام – سارا فرد
5
(16)
3,359 بازدید کننده
باران رحمت خداوند – سارا فرد
4.9
(9)
2,451 بازدید کننده
شفا و سلامتی‌ – سارا فرد
5
(7)
2,221 بازدید کننده