قدرت

برنامه ۳۳- قدرت پرستش
4
(29)
1,348 بازدید کننده
برنامه ۱۳- قدرت کلام
3.7
(28)
1,393 بازدید کننده
جلال و قدرت – بیست و نهم ژانویه
4.5
(21)
1,975 بازدید کننده
قدرت کلام – سارا فرد
5
(16)
3,357 بازدید کننده
قدرت سخن – جلیل سپهر
5
(20)
3,202 بازدید کننده