روح القدس

شعر > روح القدس

نهرهای زنده ی جاوید           

از سنگ دل شود جاری

مهر آنچه از دلت، می جوشد    

اینچنین،تبدیل سازد وجودت را

مشک وجود خود نو ساز        

شراب تازه مهیّا

بگذار تا این شراب           

جوشد در مشک جان،مستت سازد ز کبریا

پرساز چراغ قلبت را           

از روغن روح خدا

منتظرین وی،نمی گردند خجل    

تا داماد آید از سما

حامد

9
گرانبها در شبکه های اجتماعی
9 بازدید کننده
09/21/2021

روح القدس

روح القدس نهرهای زنده ی جاوید            از سنگ دل شود جاری مهر آنچه از دلت، می جوشد     اینچنین،تبدیل سازد […]
09/21/2021

آتش روح

آتش روح عیسی تو خداوندی ؛ بهرم شدی مصلوب                    بعد از سه روز تو برخاستی از مرگ ظاهر شدی تو ؛ بر دوستانت                               چهل روز داعم […]
09/21/2021

روح القدس

روح القدس روح القدس روح خدا برمن آرام گیر روح شفا نزدم آ روح خدا بر من آرام گیر روح سما ساکن در قلبم شادی ها […]
09/21/2021

آتش روح قدوس

آتش روح قدوس حقیقت این دنیاست عیسی ملجای جان ماست عیسی با دل و جان بطلب عیسی را بر تو اید اتش روح خدا گر به […]
09/21/2021

روح قدوس خدا

روح قدوس خدا ای روح قدوس خدا                   بر ما بریز تو از سما تقدیس بکن تو ای […]
09/21/2021

ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا

ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا بگذر ز من ای یار من از هر گناه نا بجا طاهر بساز روح مرا از هر بدی […]
09/21/2021

مکالمه با روح القدس

مکالمه با روح القدس همی قلبم شده پُر زِ وجودت ندارم کینه ای از اهل و نا اهل تو را خواندم ،صدایم را شنیدی به قلبم […]
09/15/2021

روح القدوس

اشعار با مضمون روح القدوس شعر شعر شعر مکالمه با روح القدس ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا روح قدوس خدا آتش روح قدوس […]