ستاره شباهنگ

شعر > میلاد مسیح

ستاره شباهنگ

جرس قافله فریاد بر آورد:

در خون غلطیدگان راحیل!

راحیل تسلی نیافته

مویه های مادران کودکان بی کفن

ابر سیاهی برآسمان اورشلیم

فرمان خونین

مهر نبوت

اورشلیم تب زده

 در افیون تحجر

بهت زده، می نگرد

تخت خالی داود را

ماشیح!ماشیح!

شاید تسلی

بر رنجور پیکر عروس یهوه

لیک تسلی نی

نوری آمد

قدوس و پر جلال

شکافت دیوار سکوت بکر مریم را

حرمت یافته!مبارک شده!

تسلی بیاب!تسلی بیاب!

متبارک باد ! متبارک باد!

فر وجلال بر خدائی

که کنیزاویم، بشود

تا نجات مولود شود

جانم خداوند را متبارک خوان

ثمره رحمم متبارک

به روح القدس

تا تولد شباهنگ شکسته شفق

چه زیباست آوای تو

چه شیرین قوتت بر من

کنیز خدواند

منتظر تولد شباهنگ

 روزه عبودیت پوشیده

جرس قافله بانگ برآرد:

مجوسان به ستایش

شاه نور،رج

می زنند بیابان و

قلب های بیابانی ملوکانه را

لیک اورشلیم خالی ز انتظار

اورشلیم خاموش خاموش

نور موت بر

قنداقهای غرق به خون

راحیل تسلی نیافته

جرس قافله بانگ بر آرد:

بیت لحم افراته!

چراغهای قصرهای بی فروغ

ز نور منجی

بیابانی شاید تا تولد شباهنگ

فضله بهایم دلپسند تر زعود ملوکانه

نزد پدر

آخور حقیر!صفر تاریخ را می شکند

ملایک می سرایند

خدا را در اعلی علیین جلال

وبرزمین رضامندی!

جلال !جلال!

بر هوشیانا ماشیاه!

بزن بربط،بزن عودی

سلاله داود می آید

هلهله سر ده

خدا در جسم می آید

فریاد شوق مریم

بغض فرو خورده یوسف

شتاب شتران مجوسیان به تعجیل

شب تفت دیده به انتظار

نوزاد مقدس نموده رحم

فریاد آغاز بر آورد

خدا به جهان آمد  

بهنوش

14
گرانبها در شبکه های اجتماعی
14 بازدید کننده
09/21/2021

ستاره شباهنگ

ستاره شباهنگ ستاره شباهنگ جرس قافله فریاد بر آورد: در خون غلطیدگان راحیل! راحیل تسلی نیافته مویه های مادران کودکان بی کفن ابر سیاهی برآسمان اورشلیم […]
09/21/2021

جشن ستاره

جشن ستاره مبارک ولدی هدیه به ما شدمبارک باشد این جشن تولدمبارک که حبیب ما خدا شدمبارک باشه این جشن تولدمبارک باشه میلاد خداوندمبارک باشه این […]
09/21/2021

تولد پسر وعده و کلام خدا

تولد پسر وعده و کلام خدا زمان وعده ایزد،رسیده است اینکزِ روح قوّت و شوکت،جلال خود ریزدخدا نهاده زِ روحش بجسم انسانیعیان نموده جلالش به هر […]
09/21/2021

عشق خداوند

عشق خداوند این عشق خداوند وفا کرد بر عالم با آمدن مسح ، حیات داد به آدم این مهر خداوند چو برکند گناهم رختی ز حرمت […]
09/21/2021

آمدی ای خالق من

آمدی ای خالق من آمدی یارم به نزدم , با دل سنگی و سختم! آمدی , کردی تو سرسبز , آن زمین بایر از غم! آمدی […]
09/21/2021

مسیحا جشن ستاره

مسیحا جشن ستاره مبارك ولدي هديه به ما شدمبارك باشد اين جشن تولدمبارك كه حبيب ما خدا شدمبارك باشه اين جشن تولد مبارك باشه اين شيرين تراز […]
09/21/2021

میلاد خداوند

میلاد خداوند شبانانی به صحرا در شبانگاه‌به چوپانی گله در چراگاه بدیدند ماجرای بس عجیبی  بلرزیدند از وحشت چو بیدینمایان شد فرشته بر شباناندرخشان نوری از […]
09/21/2021

به نام تجسم کلمه

به نام تجسم کلمه بر آی و بلند شو ، به پای خیز و خرامان شو چون شبانان از پیِ پیغامِ آن فرشته چون مجوس،روانه از […]
09/21/2021

مژده بده

مژده بده خوش خبر مژده بده که یار می آید از سفر کوله بار ارمغان را میدهد بر هر نفر او بماند نزد ما اندک زمان […]