03/21/2022

سال نیکو

سال نیکو ای مرغ باغ بهاران ، تو بخوان نغمه بارانتا که آن غنچه خندان ، باز شود از فیض جانان ای نسیم صبحگاهان ، پر […]
09/21/2021

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا

بهار زندگانیم تو هستی ای خداوندا شکوفه میدهد با تو درخت نو نهال ما چه بار پر بهایی است در این تاک مسیح ما بهار زندگانیم […]
09/21/2021

بهار من با عیسی

بهار من با عیسی امسال بهار رنگ دیگر دارد                 در نام مسیح سبزه دیدن دارد امسال شکوفه در چمن می رقصد           از چهره ی ماهت، خنده، […]
09/21/2021

سفره هفت سین

سفره هفت سین میخوانم و می‌ستایم خدای عادل را در ایامم میروم بالا از هفت پله ترقی به سمای دلدارم میدانم که هفت چشم خدایم ، […]
09/21/2021

سال نو

سال نو سال نو بر دوست و یاران میمنت باد و مبارک سال صلح و دوستی گیتی نمایان ، پر سعادت سال فیض و رحمت این […]
09/21/2021

سال نو بر تو مبارک

سال نو بر تو مبارک سال نو بر تو مبارک ، سال تغییر از ره آمد سال تبدیل ، سال تقدیر ، سال احوال خوش آمد […]
09/15/2021

نوروز

اشعار با مضمون نوروز شعر شعر شعر سال نو بر تو مبارک سال نو سفره هفت سین بهار من با عیسی بهار زندگانیم تو هستی ای […]