امیدم به توست

شعر > ستایش

اگر چه جان دهد، دل در هوایت

تورا خواهم، همیشه در کنارم

تویی جان، که همه جانان تویی تو

تو نوری، من همی افسانه تو

تو هستی در کنارم، من چه خواهم

که خواهش از برای دل بر آرم

بمان در من همیشه جاودانه

که جز تو ندارم، هیچ آشیانه

صدای تو در نهانم،

تو را خوانم تو را خوانم،

ای عشق پاکم

هادی

19
گرانبها در شبکه های اجتماعی
19 بازدید کننده
09/15/2021

امیدم به توست

امیدم به توست اگر چه جان دهد، دل در هوایت تورا خواهم، همیشه در کنارم تویی جان، که همه جانان تویی تو تو نوری، من همی […]
09/15/2021

تو خالقی ای پدر

تو خالقی ای پدر تو خدایی تو خالقی تو قدوسی ای پدر ما قوم تو هستیم و گوسفندان گم شده تو ای پدر تو خدای نیکویی […]
09/15/2021

آسایش مسیح

آسایش مسیح در شرم و ترس وجودم صدایت شنیدم آرام وجودم درخشم وغم درونم رحمت بدیدم روح درونم ای شه مهر صبور التیام وعشق حضور جز […]
09/15/2021

ای مسیح

ای مسیح ای مسیح فانوس من ره نمای شب های من این تویی شبان من ساحل آرام دریای من ای مسیح باران من ترنم زیبای تنهای […]
09/15/2021

عیسی تو دانی

عیسی تو دانی عیسی من خدای من نیاز من تنها تویی نجات من تنها تویی حیات من عیسی تو بینی قلب من، عیسی تو خوانی ذهن […]
09/15/2021

من و داوود

من و داوود اگر داود سپیده دم را بیدار کرد من می خواهم شب را خواب زده کنم با ساز و آوازم، با قهقهه های شادی […]
09/15/2021

قلبی عاشق خدا

قلبی عاشق خدا خداوندا تو سلطان قلب و روح و جان منی تو امید و پناه و همراه منی بدون حضورت نفسم می گیرد تو تکیه […]
09/15/2021

مزامیر

مزامیر الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای خدای قادر و عظیم الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای ناجی، ای خالق، ای حکیم الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای قدوس و قادر و […]
09/15/2021

سرود مسیح

سرود مسیح روزی خواهد آمد وجودم  تقدیمت کنم نزدیک است نزدیک است برای تسلیم شدن یکی شدن با تو در ابتدا و انتها روح مرا دریاب […]