05/23/2022

ای کاش رنگ تو باشم

ای کاش رنگ تو باشم وقتی دلم شکسته ، شدم رنجور و خسته تنها تویی کنارم ، خدای بی همتایم دیگه غمی ندارم ، مسیح آرام […]
09/15/2021

امیدم به توست

امیدم به توست اگر چه جان دهد، دل در هوایت تورا خواهم، همیشه در کنارم تویی جان، که همه جانان تویی تو تو نوری، من همی […]
09/15/2021

تو خالقی ای پدر

تو خالقی ای پدر تو خدایی تو خالقی تو قدوسی ای پدر ما قوم تو هستیم و گوسفندان گم شده تو ای پدر تو خدای نیکویی […]
09/15/2021

آسایش مسیح

آسایش مسیح در شرم و ترس وجودم صدایت شنیدم آرام وجودم درخشم وغم درونم رحمت بدیدم روح درونم ای شه مهر صبور التیام وعشق حضور جز […]
09/15/2021

ای مسیح

ای مسیح ای مسیح فانوس من ره نمای شب های من این تویی شبان من ساحل آرام دریای من ای مسیح باران من ترنم زیبای تنهای […]
09/15/2021

عیسی تو دانی

عیسی تو دانی عیسی من خدای من نیاز من تنها تویی نجات من تنها تویی حیات من عیسی تو بینی قلب من، عیسی تو خوانی ذهن […]
09/15/2021

من و داوود

من و داوود اگر داود سپیده دم را بیدار کرد من می خواهم شب را خواب زده کنم با ساز و آوازم، با قهقهه های شادی […]
09/15/2021

قلبی عاشق خدا

قلبی عاشق خدا خداوندا تو سلطان قلب و روح و جان منی تو امید و پناه و همراه منی بدون حضورت نفسم می گیرد تو تکیه […]
09/15/2021

مزامیر

مزامیر الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای خدای قادر و عظیم الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای ناجی، ای خالق، ای حکیم الوهیم،  الوهیم،  الوهیم ای قدوس و قادر و […]