05/23/2022

تنها مثل تو باشم

تنها مثل تو باشم وقتی دستم گرفتی ، جانم را تازه ساختی وقتی دیدم کنارت ، آرامم ای خدایم چشمانم را گشودی ، بر تلخی وجودم […]
05/23/2022

ای کاش رنگ تو باشم

ای کاش رنگ تو باشم وقتی دلم شکسته ، شدم رنجور و خسته تنها تویی کنارم ، خدای بی همتایم دیگه غمی ندارم ، مسیح آرام […]
03/21/2022

سال نیکو

سال نیکو ای مرغ باغ بهاران ، تو بخوان نغمه بارانتا که آن غنچه خندان ، باز شود از فیض جانان ای نسیم صبحگاهان ، پر […]
02/17/2022

چشمه

چشمه چه زیبا و خوش گفت شیرین سخن که همواره نوریست در شب ماومن غلام دو ارباب را نشاید تورا یکی دشمن و دیگری سر تورا […]
02/17/2022

فرصت دوباره

فرصت دوباره تو فرصت دوباره دادی از سر لطف تا رها شوم من از قیود دین و کیشم تو ردایی تازه دادی از تن خود تا […]
09/22/2021

نجات ایران

نجات ایران بیا عیسی بیا بر خاکِ ایران بیا و زنده کن فرزندِ ایران بیا تاجِ سرِ ما مردمان باش بیا قدوسِ من٘ آرام جان باش […]
09/22/2021

فقط جويم تو را

فقط جويم تو را عيسی اميد من شور و نشاطم  گردد روشن ز نور تو حياتم بود عشقت به دل، تا زنده هستم  گويم حال تا […]
09/22/2021

عیسی منجی من

عیسی منجی من از آن شبها که چنگال اسارت گریبانگیر جان بی طراوت از آن دوران تاریکی میدان احاطه کرده بود جانم را شیطان شنیدم من […]
09/22/2021

خداوندم بگوید

خداوندم بگوید خداوندم بگوید خداوندم بگوید هان آسمانی نو آفریدم زمینی نو بهرش آفریدم امور پیشین در یادم نمانده بهر آفرینش شادی آفریدم شادی و وجد […]