گفتگو

شعر > دعا

گفتم: غم  و درد دارم

گفتا:غمت سر آید

گفتم:راهی ندارم

گفتا:راهت بیاید

گفتم:بگو که هستی!مطمئن ز من هستی؟

گفتا:بکن اعتماد،شکت هم سراید

گفتم:صدایت شنیدم،خواهم رویت ببینم

گفتا:بدون دیدار، ایمان وقوت آید

گفتم صدا و وهم است

گفتا:حقیقت من ز سوی ابا آید

گفتم تو را چه خوانم؟پیامبری یا حوری؟

گفتا:عیسی، خداوند تو،که بود و هست و آید

گقتم:ای خداوند!دست حقیرم بگیر

گقتا:حقیر نیستی،عزت سویت آید

گفتم: ای خداوند!غرق گناه و غرورم

گفتا:همانا شستم،پاکی ونجات آید

گفتم:امروز شادم چون توئی خدا و شاهم

گفتا:سرود بخوان،ستایشت به آسمان بیاید

گفتم:ز من چه خواهی؟داری فرمان و رایی؟

گفتا:قلبت بگشا تا ملکوتم آید

گفتم:شوم غلامت ،بنده بارگاهت

گفتا:بنده نیستی،عشق پدر بیاید

گفتم:چگونه چون تو باشم فرزند ابا؟

گفتا:گریدی شبیهم، فیض پدر بیاید

گفتم:فخر وجلالم در توست

گفتا:بگرد جلالم تا عهدت سر آید

گفتم:خدمت عطا فرما!بفرست مرا مرا

گفتا:که خادمی تو،آمین بهرت آید 

بهنوش

19
گرانبها در شبکه های اجتماعی
19 بازدید کننده
09/16/2021

گفتگو

گفتگو گفتم: غم  و درد دارم گفتا:غمت سر آید گفتم:راهی ندارم گفتا:راهت بیاید گفتم:بگو که هستی!مطمئن ز من هستی؟ گفتا:بکن اعتماد،شکت هم سراید گفتم:صدایت شنیدم،خواهم رویت […]
09/16/2021

ملاقات

ملاقات  چه مبارک است آندم که رخت عیان نمایی  تو قدم نهی به چشمم و به خانه ام درآیی  به دوچشم کور دیریست،به راه تو نشستم […]
09/16/2021

خداوندا

خداوندا خداوندا! نه نوحی هست که سازد کشتی بر امواج دریاها نه موسی ای شود رهبر ، کند راهی در این دشت و بیابانها خداوندا! نه […]
09/16/2021

تمامی بارهایم بر تو

تمامی بارهایم بر تو تمام بارهایم بر تو، سنگینی آن بر دوش تو مشکلات روزهایم با تو، غم‌ شب هایم با تو من که ناتوانم  و […]
09/16/2021

خدایا تو تبدیل کن

خدایا تو تبدیل کن خدایا! مهربان جانا، رهایم ده ز این غم ها کنارم باش در این دنیا، منم تنها در این ایام خدایا! مهر جاودانا, […]
09/16/2021

آیم حضورت ای خدا

آیم حضورت ای خدا گفتی که آیید و چشید من هستم آن نیکو خدا آیم حضورت ای خدا از روحِ خود پر کن مرا این جانِ […]
09/16/2021

دعا کن

دعا کن هوشیار باش در باغ جتسیمانی بیدار باش مبادا خواب بمانی دعا کن در آزمایش نیافتی آزاد شوی از هر بندو هر سختی روح مشتاق […]
09/16/2021

فیضم ببخشا ای مسیح

فیضم ببخشا ای مسیح فیضم ببخشا ای مسیح تا سَر نِهَم راهِ تو را در معرفت در ذاتِ تو پیوسته رشد یابم خدا جانت بدادی بر […]
09/16/2021

نور رویت را خداوندا بتابان

نور رویت را خداوندا بتابان تشنه‌ام من تشنه‌ی دیدارِ جانان نورِ رویت را خداوندا بتابان در کویرِ خشک و بی‌جانِ دلِ من چشمه‌ی آبِ حیاتت را […]