نزد من كی خواهی آمد؟

شعر > نجات

نزد من كی خواهی آمد          

نزد من كی خواهی آمد

اي خداوند. ای خداوند           

نزد من كی خواهی آمد

من اسيرم  در گناهان           

روی خود از من مپوشان

تشنه ام من تشنه ديدار رويت   

نزد من كی خواهی آمد

نزد من كی خواهی

گوش خود بر من فرا گير    

چون تو را از دل بخوانم

تشنه اب حياتم             

نزد من كی خواهی آمد

روزها يم شد تلف چون دود آتش

استخوانم خرد شد از بار سنگين گناهان ای خداوند

نزد من كی خواهی آمد

تو مسيحا بهر من آب حياتی        

تو خدايي بهر من  راه نجاتی

بی تو من اندر ره  مرگ و هلاكت     

نزد من كی خواهی آمد

نزد من كی خواهی آمد

گر بيايی تازه گردد جان رنجورم خداوند    

نزد من كی خواهی آمد

يوسف اندر مصر در زندان تو را ديد

دانيال در چاه شيران با تو خنديد

يونس اندر بطن ماهی از تو بشنيد

پس چرا من نشنوم اواز جان بخشت خداوند ؟

نزد من كی خواهی آمد        

نزد من كی خواهی آمد  ای خداوند

علی

15
گرانبها در شبکه های اجتماعی
15 بازدید کننده
09/21/2021

نزد من كی خواهی آمد؟

نزد من كی خواهی آمد؟ نزد من كی خواهی آمد           نزد من كی خواهی آمد اي خداوند. ای خداوند      […]
09/21/2021

خدایی کن

خدایی کن خدایی کن، خدایی کن در این دلها خدایی کن مبدل کن، منقش کن دل تار را، منور کن حکومت کن، عدالت کن در این […]
09/21/2021

قدرت نجات

قدرت نجات نجات دادی ای عیسیای قدوس و پادشاهشوم خوشحال دگر بارخوانم سرود و آوازکنم رقص با دف و هم سازجلال دهم نامت راپرستمت ای عیسیشوم […]
09/21/2021

بشارت

بشارت بیایید ای گرانباران خسته         زدست جور دنیا دلشکسته بیایید وقت غم سر رسیده          طلوع صبح آزادی دمیده  بیایید یوغ راحت را گزینید        زمن تعلیم زمن […]
09/21/2021

خدای نیکو

خدای نیکو گفتا ببینید و چشید من هستم آن نیکو خدا  کز مِهر و فیضم بهرِ تو جانِ پسر کردم فدا  خواهی تو را طاهر کنم […]
09/21/2021

تو هستی نان و آبِ زندگانی

تو هستی نان و آبِ زندگانی تو هستی نان و آبِ زندگانی تو آن نورِ حقیقی بهرِ جانی تو در مهر و محبت بی کرانی خدایِ […]
09/21/2021

نجات ایران

نجات ایران بیا عیسی بیا بر خاکِ ایران بیا و زنده کن فرزندِ ایران بیا تاجِ سرِ ما مردمان باش بیا قدوسِ من٘ آرام جان باش […]
09/21/2021

یشوع منجی ما

یشوع منجی ما او که ما را از هلاکت فدیه کرد زندگیِ جاوِدان را هدیه کرد او یشوع است و خدای منجی است ملجاء و حامی […]
09/21/2021

شاخه ای از تنه یسّی

شاخه ای از تنه یسّی در میان خاک سخت و سرد و پستریشه ی خشکیده ای آمد بدستریشه خود یادآور یک باغ بودباغی از جنس عدن،برخاک […]