جمعه الصلیب

شعر > صلیب

خداوندم تو آوردی

زرنج خود،نجات من

تو ای قربانی بی عیب

گرفتستی گناه از من

صلیب رنج و درد تو

رهایی بهر من آورد

مرا آزاد بنمودی

ز هر رنج و گناه و درد

چو رستاخیز خود از مرگ

مرا از موت بگرفتی

مرا فرزند نامیدی

به آغوش پدر خواندی

کنم شکرت دمادم من

خداوندم،مسیحایم

مرا مصلوب عشقت کن

ازین سرگشتگی هایم

حامد

11
گرانبها در شبکه های اجتماعی
11 بازدید کننده
09/21/2021

جمعه الصلیب

جمعه الصلیب خداوندم تو آوردی زرنج خود،نجات من تو ای قربانی بی عیب گرفتستی گناه از من صلیب رنج و درد تو رهایی بهر من آورد […]
09/21/2021

حقیقت صلیب تو

حقیقت صلیب تو چگونه از یاد بریم محبت تو ای مسیح که پا نهادی از سما چه بی گنه بر این زمین وزان جلال و آن […]
09/21/2021

خون او

خون او خون او پاک کرده مرا       از هر پلیدی و گناه فیضش نمایان گشته است      روی صلیب جلجتا با خون او […]
09/21/2021

محبت خدا

محبت خدا محبت   خدا    گشته   عیان   در  صلیب عیسا وقتی که او ندا سر داد تمام شد بر فراز تپه جلجتا بگرفت او بار گناهم را […]
09/21/2021

من گنه کردم

من گنه کردم من گنه کردم و تو پسر را به ما دادی  از تخت سمایی به زمین پست نشان دادی  من گنه کردم و تو […]
09/21/2021

صلیب مسیح

صلیب مسیح صلیب مسیح جای خونست زیر صلیبش نور و افتخارست صلیب مسیح گرفتن گناهان ماست فیض و شفقت او همیشه با ماست او بر صلیب […]
09/15/2021

صلیب

اشعار با مضمون صلیب شعر شعر شعر صلیب مسیح من گنه کردم محبت خدا خون او حقیقت صلیب تو جمعه الصلیب گرانبها در شبکه های اجتماعی […]