09/21/2021

جمعه الصلیب

جمعه الصلیب خداوندم تو آوردی زرنج خود،نجات من تو ای قربانی بی عیب گرفتستی گناه از من صلیب رنج و درد تو رهایی بهر من آورد […]
09/21/2021

حقیقت صلیب تو

حقیقت صلیب تو چگونه از یاد بریم محبت تو ای مسیح که پا نهادی از سما چه بی گنه بر این زمین وزان جلال و آن […]
09/21/2021

خون او

خون او خون او پاک کرده مرا       از هر پلیدی و گناه فیضش نمایان گشته است      روی صلیب جلجتا با خون او […]
09/21/2021

محبت خدا

محبت خدا محبت   خدا    گشته   عیان   در  صلیب عیسا وقتی که او ندا سر داد تمام شد بر فراز تپه جلجتا بگرفت او بار گناهم را […]
09/21/2021

من گنه کردم

من گنه کردم من گنه کردم و تو پسر را به ما دادی  از تخت سمایی به زمین پست نشان دادی  من گنه کردم و تو […]
09/21/2021

صلیب مسیح

صلیب مسیح صلیب مسیح جای خونست زیر صلیبش نور و افتخارست صلیب مسیح گرفتن گناهان ماست فیض و شفقت او همیشه با ماست او بر صلیب […]
09/15/2021

صلیب

اشعار با مضمون صلیب شعر شعر شعر صلیب مسیح من گنه کردم محبت خدا خون او حقیقت صلیب تو جمعه الصلیب گرانبها در شبکه های اجتماعی […]